Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Beleidsregels m.b.t. vuurwerk tijdens de jaarwisseling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels m.b.t. vuurwerk tijdens de jaarwisseling
CiteertitelBeleidsregels m.b.t. vuurwerk tijdens de jaarwisseling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Wassenaar, art. 2.6.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-200418-12-2014nieuwe regeling

17-02-2004

De Wassenaarder, 04-03-2004

11

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels m.b.t. vuurwerk tijdens de jaarwisseling

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar;

Ter uitwerking van artikel 2.6.3 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar (Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens jaarwisseling);

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Rieten daken

 • 1.

  Het is verboden consumentenvuurwerk af te steken binnen een afstand van 250 meter van rieten daken.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor het afsteken van zogenaamd laag consumentenvuurwerk, met dien verstande dat op een afstand van minimaal 30 meter vuurwerk mag worden afgestoken dat niet verder dan 10 meter van de afsteekplaats weg schiet.

Artikel 2 Bos- en duingebied

 • 1.

  Het is verboden consumentenvuurwerk af te steken binnen een afstand van 250 meter van bos- en duingebied.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor het afsteken van laag consumentenvuurwerk, met dien verstande dat op een afstand van minimaal 100 meter vuurwerk mag worden afgestoken dat niet verder dan 10 meter van de afsteekplaats weg schiet.

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag dat artikel 2.6.3. van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar in werking is getreden.

 • 2.

  Op in het eerste lid genoemd tijdstip wordt het uitvoeringsbesluit van 21 december 1993 ingetrokken.

 

Wassenaar, 17 februari 2004

Burgemeester en Wethouders van Wassenaar,

de secretaris, de burgemeester,