Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit kostenverhaal baatbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit kostenverhaal baatbelasting
CiteertitelBesluit kostenverhaal baatbelasting
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Gemeentewet, art. 222, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201322-01-2015nieuwe regeling

17-12-2012

De Wassenaarse krant, 24-12-2012

0604

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit kostenverhaal baatbelasting

Raadsbesluit

Z-4743

 

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2012,

 

gelet op de artikelen 149 en 222, lid 2 van de Gemeentewet en het raadsbesluit van 24 april 1995, no. 48;

 

b e s l u i t:

voor in voorkomende gevallen in het jaar 2013 te nemen bekostigingsbesluiten ten behoeve van de invoering van baatbelasting, met toepassing van een inflatiecorrectie van 1,75% op het voor het jaar 2012 vastgestelde bedrag van € 4.663,00,

 

-het maximum bedrag van de per gebate onroerende zaak in de vorm van baatbelasting te verhalen bijdrage vast te stellen op (afgerond) € 4.744,00.

Wassenaar, 17 december 2012

De Raad voornoemd, de Griffier, de Voorzitter, Drs. G. de Schipper-Tinga drs. J.Th. Hoekem