Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014, art. 2:57
 2. Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014, art. 5:45

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201418-09-2019nieuwe regeling

15-07-2014

De Wassenaarse Krant, 17-12-2014

1926

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar ;

Gelet op de artikelen 2:57 en 5:45 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014;

Besluit:

Het navolgende Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2014 vast te stellen:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Strand: het strand zoals bepaald in artikel 5:38 onder a van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014;

Zomertijdvak: het zomertijdvak zoals bepaald in artikel 5:38 onder c van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014.

Artikel 2 Plaatsen waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn behalve op de fietspaden:

 • 1.

  Park De Pauw;

 • 2.

  Bosstrook bij het Sparrenlaantje;

 • 3.

  Het veld bij de Parklaan (nabij de wethouder Huibregtseschool), omsloten door de Burmanlaan/Clematislaan/Violierenweg en de Parklaan;

 • 4.

  Gedeelte van het Berkheiveld, omsloten door de Storm van ’s Gravensandeweg /Kerkhoflaan/Sophiekehuis/Luciehof/Berkheistraat, naast het marktterein;

 • 5.

  Bosstrook tussen de Katwijkseweg en het terrein van Duinrell;

 • 6.

  De paden/dijken rondom Weteringbos I en II. Voor wat betreft Weteringbos II tot aan de dam in verband met de kinderboerderij en speelplek voor kinderen;

 • 7.

  Voetpad langs de Zijlwatering gelegen tussen de Hofcampweg en de Zuidwijklaan;

 • 8.

  Voetpad langs de Zijlwatering gelegen achter de woningen Van Duivenvoordelaan tussen de Van Groeneveltlaan en de Bellesteijnlaan.

 • 9.

  Een gedeelte in de Hartenkamp achter de bosschuur, omsloten door het P-terrein, de oprijlaan Backershagenlaan en het water;

 • 10.

  Een gedeelte van de wandelroute in de wijk Kerkehout, vanaf het bruggetje bij de volkstuinen tot de Verlengde Wittelaan;

 • 11.

  Kermisterrein aan de Mansveltkade (behoudens het trapveldje en ten tijde van evenementen);

 • 12.

  Het strand.

Artikel 3 Plaatsen waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn behalve tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 1 augustus en op de fietspaden:

 • 1.

  De Wittenburg;

 • 2.

  De Wiltzanck;’

 • 3.

  De Hartenkamp;

 • 4.

  Landgoed Backershagen.

Artikel 4 Plaatsen waar honden niet zijn toegelaten:

 • 1.

  Princessetuin in park De Paauw;

 • 2.

  Begraafplaats Persijnhof;

 • 3.

  Het strand tussen de strandpalen HP 91.50 en HP 92.75 in het zomertijdvak tussen 09.00 uur en 19.00 uur, tenzij ingevolge artikel 5:45, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 honden wel zijn toegestaan.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2.

  Op in het eerste lid genoemde tijdstip wordt het aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan van 30 maart 2004, gewijzigd bij besluit van 16 juli 2013, ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2014.

Wassenaar, 15 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Wassenaar.

de secretaris, de burgemeester,