Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regeling bij artikel 1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDoor het college van burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regeling bij artikel 1
CiteertitelDoor het college van burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regeling bij artikel 1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpaanvulling gegevensverstrekking basisregistratie personen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Wassenaar, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2014nieuwe regeling

06-05-2014

Gemeenteblad nr. 63071, 07-11-2014

1747

Tekst van de regeling

Intitulé

Door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regeling bij artikel 1

 

 

Categorie gegevens

Gegeven

Orgaan van de gemeente

 

 

Makelaar gegevens

Team basisregistraties/KCC

Afdeling MO (WMO)

POI – COM (Koninklijke onderscheiding)

PU-VG

Gegevens over de burgerlijke staat

Geslachtsnaam

x

x

x

X

X

 

Voornamen

x

x

x

X

X

 

Adellijke titel of predicaat

x

x

x

X

X

 

Geboortedatum

x

x

x

X

 

 

Geboorteplaats

x

x

x

X

 

 

Geboorteland of

-gebied

x

x

x

X

 

 

Geslacht

x

x

x

X

x

 

Gesl nm ouders

x

x

x

 

 

 

Voornm ouders

x

x

x

 

 

 

Adellijke titel of predicaat ouders

x

x

x

 

 

 

Geslacht ouders

x

x

x

 

 

 

Geb datum ouders

x

x

x

 

 

 

Geb plaats ouders

x

x

x

 

 

 

Aanduiding huwelijk/GP

x

x

x

X

 

 

Geb land of

-gebied ouders

x

x

x

 

 

 

Datum huwelijk of geregistreerd partnerschap

x

x

x

X

 

 

Plaats huwelijk of geregistreerd partnerschap

x

x

x

X

 

 

Land of gebied huwelijk of gereg. partnerschap

x

x

x

X

 

 

Huwelijksontbinding of ontbinding geregistreerd partnerschap en reden daarvan, dan wel nietigverklaring huwelijk of gereg. partnerschap

x

x

x

X

 

 

Datum ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap

x

x

x

X

 

 

Plaats ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap

x

x

x

X

 

 

Land of gebied ontbinding/ nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

X

X

X

X

 

 

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

Voornamen

echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

Adellijke titel of predicaat echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

Geslacht

echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

X

X

X

 

 

geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

X

X

X

 

 

Geboorteland of -gebied echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

x

x

x

X

 

 

Geslachtsnaam kinderen

x

x

x

 

 

 

Voornamen kinderen

x

x

x

 

 

 

Adellijke titel of predicaat kinderen

x

x

x

 

 

 

Geboortedatum kinderen

x

x

x

 

 

 

Geboorteplaats kinderen

x

x

x

 

 

 

Geboorteland of-gebied kinderen

x

x

x

 

 

 

Overlijdensdatum

x

x

x

 

X

 

Plaats overlijden

x

x

x

 

x

 

Land of gebied overlijden

x

x

x

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegevens

x

x

x

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid gegevens

x

x

x

 

 

Gegevens over curatele

Curatele

x

x

x

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid curatele

x

x

x

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid curatele

x

x

x

 

 

Gegevens over het gezag.

Gezag door 1 ouder

x

x

x

 

 

 

Gezag door 2 ouders

X

X

X

 

 

 

Gezag door een derde

X

X

X

 

 

 

1 of 2 derden, dan wel tijdelijke of voorlopige voogdij

X

X

X

 

 

 

Geslachtsnaam, voornamen, adellijke titel of predicaat en het BSN van de ouder of ouders die gezag uitoefenen

X

X

X

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

x

x

x

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

x

x

x

 

 

Gegevens over de nationaliteit

Nationaliteit of nationaliteiten, dan wel een aanduiding dat de betrokkene geen nationaliteit bezig, of een aanduiding dat de nationaliteit van de betrokkene niet kan worden vastgesteld

X

X

X

 

 

 

De aantekening dat op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit

X

X

X

 

 

 

De aantekening dat de betrokkene op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander behandeld wordt

X

X

X

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

X

X

X

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

X

X

X

 

 

Gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling

De aantekening in verband met het verblijfsrecht

x

x

x

 

 

 

Datum ingang verblijfsrecht

X

X

X

 

 

 

Datum beëindiging verblijfsrecht

X

X

X

 

 

 

Datum mededeling gegeven

X

X

X

 

 

Gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland

bijhoudingsgemeente

X

X

X

 

X

 

Datum aanvang adreshouding in de gemeente

X

X

X

 

X

 

Functie van het adres

X

X

X

 

X

 

Straatnaam en zo nodig deel van een gemeente

X

X

X

 

X

 

Huisnummer

X

X

X

 

X

 

Aanduiding bij huisnummer

X

X

X

 

X

 

Letter bij huisnummer

X

X

X

 

X

 

Toevoeging bij huisnummer

X

X

X

 

X

 

Lokatiebeschrijving en zonodig deel van een gemeente

X

X

X

 

X

 

Postcode

X

X

X

 

X

 

Datum aanvang adreshouding

X

X

X

 

X

 

Datum aanvang verblijf in Nederland

x

x

x

 

 

 

Vorig land of gebied van verblijf

X

X

X

 

 

 

Datum vertrek uit Nederland

X

X

X

 

X

 

Volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

 

X

 

Eerste adres van verblijf in het volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

 

X

Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene

BSN

X

X

X

 

X

 

Datum van kracht worden BSN

X

X

X

 

 

 

Datum beëindiging BSN

X

X

X

 

 

Gegevens over de burgerservicenummers van de ouders, de echtgenoot van wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderen

BSN ouder

x

x

x

 

 

 

BSN echtgenoot/geregistreerd partner

X

X

X

 

 

 

BSN eerdere echtgenoot

X

X

X

 

 

 

BSN eerdere geregistreerde partner

X

X

X

 

 

 

BSN kind

X

X

X

 

 

 

Data van kracht worden BSN

X

X

X

 

 

 

Data beëindiging BSN

x

x

x

 

 

Gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner

eigen geslachtsnaam

(E)

X

X

X

 

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner (P)

x

x

x

 

 

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner vooraf aan de eigen geslachtsnaam (V)

x

x

x

 

 

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner volgend op de eigen geslachtsnaam (N)

x

x

x

 

 

 

Datum ingang van het gegeven over het naamsgebruik

x

x

x

 

 

 

Datum beëindiging van het gegeven over het naamsgebruik

x

x

x

 

 

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Kieswet

Aanduiding omtrent het Europees kiesrecht

X

X

 

 

 

 

Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

X

X

 

 

 

 

Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

X

X

 

 

 

 

Aanduiding omtrent de uitsluiting van het kiesrecht

X

X

 

 

 

 

Einddatum uitsluiting kiesrecht

X

X

 

 

 

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

Soort Nederlands reisdocument

X

X

 

 

 

 

Documentnr Nederlands reisdocument

X

X

 

 

 

 

Datum van verstrekking Nederlands reisdocument

X

X

 

 

 

 

Autoriteit die het Nederlands reisdocument heeft verstrekt

X

X

 

 

 

 

Datum einde geldigheidsduur Nederlands reisdocument

X

X

 

 

 

 

Datum inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

X

X

 

 

 

 

Aanduiding inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

X

X

 

 

 

 

Signalering mbt verstrekking of inhouding Nederlands reisdocument

X

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegeven

X

X