Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Aanwijzing welstandsvrij gebied Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing welstandsvrij gebied Wassenaar
CiteertitelAanwijzing welstandsvrij gebied Wassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpaanwijzing welstandsvrij gebied
Externe bijlagewelstandsvrij gebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Woningwet, art. 12
 2. Woningwet, art. 12a
 3. Wassenaarse bouwverordening, art. 2.5.10, 2.5.28 en 9.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-201507-04-2017nieuwe regeling

07-04-2015

De Wassenaarse Krant, 22-04-2015

2500

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing welstandsvrij gebied Wassenaar

Z-4276-WS\2500\1 besluit

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2015 over het aanwijzen van een welstandsvrij gebied;

 

gelet op artikel 12, tweede en vierde lid, van de Woningwet, artikel 12a eerste lid van de Woningwet, de artikelen 2.5.10, 2.5.28 en 9.9 van de Wassenaarse Bouwverordening;

 

gelet op de Inspraakverordening gemeente Wassenaar en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij in de inspraakperiode geen reacties zijn binnengekomen;

 

 

B e s l u i t

 

 • 1.

  Dat voor het op de bijgevoegde kaart aangegeven gebied geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn; daarbij zijn uitgezonderd

  • a.

   de cultuurhistorisch waardevolle en zeer waardevolle objecten  die in bijlage D van het “Handboek welstand en beeldkwaliteit Wassenaar” zijn opgenomen en

  • b.

   ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en waaraan alleen kan worden meegewerkt via artikel 2.12, eerste lid onder a, sub 3 van de WABO en

  • c.

   ontwikkelingen waar de gemeente zelf opdrachtgever is.

 • 2.

  Het door de gemeenteraad op 28 juni 2004 vastgestelde en op 24 november 2014 gedeeltelijk gewijzigde “Handboek welstand en beeldkwaliteit Wassenaar” overeenkomstig te wijzigen door het toevoegen van dit besluit en de bij dit besluit behorende kaart aan paragraaf 2.3 (blz. 16 van band I van het handboek).

 • 3.

  De periode waarop de aanwijzing van toepassing is te bepalen op twee jaar vanaf de eerste dag na vaststelling door de gemeenteraad en tegen het einde van die periode een evaluatie uit te voeren.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 7 april 2015

de griffier, de voorzitter,

drs. G de Schipper Tinga drs. J. Th. Hoekema