Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Nadere regels proef terrasvlonders havengebied Wassenaar 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels proef terrasvlonders havengebied Wassenaar 2017
CiteertitelNadere regels proef terrasvlonders havengebied Wassenaar 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpProef terrasvlonders horeca Havengebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wassenaar/CVDR335926/CVDR335926_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201701-11-2017Nieuwe regeling

05-02-2017

gmb-2017-30765

Z/16/5086/12559

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels proef terrasvlonders havengebied Wassenaar 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar,

 

overwegende dat het gewenst is om het havengebied te verlevendigen;

 

overwegende dat een proef met het aanleggen van terrasvlonders op parkeerplaatsen in het havengebied aan de verlevendiging bij kan dragen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen om wildgroei en willekeur te voorkomen;

 

overwegende dat er voor 2016 geen terrasvlonders zijn aangelegd en dat het nodig is voor 2017 opnieuw nadere regels vast te laten stellen;

 

overwegende dat geen vergunning als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 is vereist als aan deze nadere regels wordt voldaan en de plaatsing van de terrasvlonders minstens twee weken tevoren is gemeld;

 

gelet op artikel 2:10, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014;

besluit vast te stellen de volgende

 

Nadere regels proef terrasvlonders havengebied Wassenaar 2017

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 2 Bereik

 • 1.

  Deze nadere regels betreffen de plaatsing van terrasvlonders bij horecabedrijven aan de haven (Hofcampweg 286, Oostdorperweg 34, 35 en 37) op parkeerplaatsen welke niet zijn aangewezen als individuele of algemene gehandicaptenparkeerplaats dan wel als laad- en losplaats.

 • 2.

  Indien terrasvlonders zijn gemeld voor geheel of gedeeltelijk overlappende locaties zijn deze beleidsregels slechts van toepassing op de melding welke het eerst is ontvangen door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Eisen aan de locatie en het ontwerp van terrasvlonders

 • 1.

  Een horecabedrijf mag slechts op één locatie terrasvlonders plaatsen.

 • 2.

  De afstand tussen een terrasvlonder en de rijbaan bedraagt tenminste 20 cm.

 • 3.

  Een terrasvlonder ligt voor de voorgevel van het horecabedrijf en steekt niet uit over de denkbeeldige lijn in het verlengde van de zijgevel van het horecabedrijf.

 • 4.

  Een terrasvlonder grenst aan het trottoir en heeft nagenoeg dezelfde hoogte.

 • 5.

  Een terrasvlonder mag de bruikbaarheid van straat- of trottoirkolken niet beperken.

 • 6.

  Een terrasvlonder mag de bereikbaarheid van straat- of trottoirkolken niet beperken.

Artikel 4 Eisen aan het gebruik van terrasvlonders

 • 1.

  De aanwezigheid van een scherm boven de terrasvlonders is niet toegestaan.

 • 2.

  De aanwezigheid van een parasol is toegestaan voor zover deze niet uitsteekt buiten de terrasvlonder.

 • 3.

  Elektronisch versterkte muziek op of nabij de terrasvlonder is niet toegestaan.

 • 4.

  Het gebruik van de terrasvlonder als terras is toegestaan tot uiterlijk:

  • a.

   22.00 uur op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag;

  • b.

   23.00 uur op vrijdag en zaterdag.

 • 5.

  Na de in het vierde lid genoemde sluitingstijden wordt het meubilair op de terrasvlonder verwijderd of zodanig geplaatst en bevestigd dat dit niet verplaatst of gebruikt kan worden.

Artikel 5 Inwerkingtreding en verval

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na de dag van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels vervallen van rechtswege op 1 november 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 februari 2017

de secretaris,

H.I.P. Oppatja

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot