Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbinnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149a van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-1996Nieuwe regeling

30-09-1996

gmb-2017-73912

93

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad der gemeente Wassenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 1996,

 

raadsvoorstel no. 93;

 

gelet op de artikel 147 en 149a van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende: Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen1.

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van die na de bekendmaking.

 

Wassenaar, 30 september 1996

De raad voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

loco-burgemeester,

A. Pruijs,


1

De verordening is op 9 oktober 1996 officieel bekend gemaakt met een zakelijke mededeling in het Wassenaars Nieuwsblad. Het complete besluit wordt gepubliceerd ten behoeve van de terbeschikkingstelling van de tekst van de verordening.