Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Aanwijzingsbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen Wassenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen Wassenaar 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen Wassenaar 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8, eerste lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 2. artikel 10, eerste lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2018Nieuwe regeling

12-06-2018

gmb-2018-132671

Z/18/21033/81292

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen Wassenaar 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar,

 

 • 1.

  gelet op artikel 8, eerste lid van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (nieuw);

   

 • 2.

  gelet op artikel 10, aanhef en onder b, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (nieuw);

   

overwegende dat op 1 juli 2018 de herziening van de Wet basisregistraties en gebouwen (Staatsblad 2017, 60) in werking treedt;

 

overwegende dat hierdoor de inhoud van de taken van de ingevolge de artikelen 8, eerste lid en 10, eerste lid, van de Wet basisregistraties en gebouwen verandert, waardoor het aanwijzingsbesluit van 23 april 2013 niet meer toereikend is;

wijst aan als ingevolge artikel 8, eerste lid, van de wet basisregistratie adressen en gebouwen de volgende ambtenaren aan als belast met de vaststelling van de geometrische gegevens

afdeling Publiekszaken

BAG-beheerder

afdeling Omgevingsbeheer

Geodeet

afdeling Omgevingsbeheer

Tekenaar

afdeling Omgevingsbeheer

Teamleider Beheer

 

wijst aan de volgende ambtenaren als belast met het opmaken van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd als bedoeld in artikel 10, aanhef en onder b, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

afdeling Publiekszaken

BAG-beheerder

afdeling Omgevingsbeheer

Geodeet

afdeling Omgevingsbeheer

Tekenaar

afdeling Omgevingsbeheer

Teamleider Beheer

afdeling Publiekszaken

(Senior-) Inspecteur Bouwen

afdeling Publiekszaken

Inspecteur Bouwen

afdeling Publiekszaken

Inspecteur Openbare Ruimte

 

trekt het aanwijzingsbesluit van 23 april 2013 in voor de periode na 30 juni 2018;

 

bepaalt dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2018 en tot 1 juli 2018 terugwerkt als het niet voor 1 juli 2018 is bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld op 12-06-2018,

het college van burgemeester en wethouders

drs. H.I.P. Oppatja

gemeentesecretaris

J.F. Koen

burgemeester