Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Substitutie van archiefbescheiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingSubstitutie van archiefbescheiden
CiteertitelSubstitutie van archiefbescheiden
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-201619-01-2018Nieuwe regeling

19-07-2016

elektronisch waterschapsblad nr. 1508, d.d. 2 augustus 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Substitutie van archiefbescheiden

 

 

Besluit

Substitutie van archiefbescheiden

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2016.

het dagelijks bestuur,

mr. drs. P.C.G. Glas drs. A.G. Dekker MSc

watergraaf secretaris

Bijlage Handboek vervanging archiefbescheiden

Handboek