Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Delegatiebesluit horen namens de raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit horen namens de raad
CiteertitelDelegatiebesluit horen namens de raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen officiële titel bekend, daarom bestandsnaam overgenomen.

Bron en datum bekendmaking is niet exact te achterhalen.

Datum inwerkingtreding bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 77
  2. Algemene wet bestuursrecht, art 7:5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2002Nieuwe regeling

25-04-2002

Land van Weert,

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit horen namens de raad

De raad der gemeente Weert,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ...

Gelet op artikel 77 van de Gemeentewet en artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

de voorzitter van de raad en bij diens afwezigheid de waarnemend voorzitter van de raad aan te wijzen als degene die namens de raad hoort in het kader van bij de gemeenteraad ingebrachte zienswijzen, bedenkingen en bezwaarschriften.

Artikel 2

in te trekken de besluiten van 25 februari 1999 en 12 april 1994 waarbij de portefeuillehouder en de loco-burgemeester zijn aangewezen om namens de raad te horen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 25 april 2002,

De secretaris,

De voorzitter,