Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit aanwijzing toezichthouder PW, Ioaw en Ioaz gemeente Weert 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouder PW, Ioaw en Ioaz gemeente Weert 2015
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouder PW, Ioaw en Ioaz gemeente Weert 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpParticipatiewet, Ioaw en Ioaz

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit tot aanwijzing van de sociaal rechercheur en preventiemedewerker als toezichthouder voor de Wet werk en bijstand, vastgesteld op 12 augustus 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet, art. 76a
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 53a
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 53a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-2015nieuwe regeling

16-06-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 28-08-2015

BW-008483

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouder PW, Ioaw en Ioaz gemeente Weert 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Weert,

 

Gelet op artikel 76a van de Participatiewet, artikel 53a Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 53a Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

 

B E S L U I T :

 

De sociaal rechercheur en preventiemedewerker aan te wijzen als toezichthouder voor de Participatiewet, Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015 en vervangt het op 12 augustus 2008 genomen besluit tot aanwijzing van de sociaal rechercheur en preventiemedewerker als toezichthouder voor de Wet werk en bijstand.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als besluit aanwijzing toezichthouder PW, Ioaw en Ioaz gemeente Weert 2015.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Weert

op 16 juni 2015.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris, De burgemeester,