Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit aanwijzing toezichthouder Wmo gemeente Weert 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouder Wmo gemeente Weert 2015
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouder Wmo gemeente Weert 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 6.1, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-2015nieuwe regeling

16-06-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 28-08-2015

BW-008482

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouder Wmo gemeente Weert 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Weert,

 

Gelet op artikel 6.1 eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

 

B E S L U I T :

 

De sociaal rechercheurs en preventiemedewerkers aan te wijzen als toezichthouder.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Weert

op 16 juni 2015.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris, De burgemeester,