Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Instructie voor de gemeentesecretaris 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de gemeentesecretaris 2013
CiteertitelInstructie voor de gemeentesecretaris 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 103 lid 2 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-201301-09-2019nieuwe regeling

28-05-2013

Weekblad Land van Weert, 03-07-2013

BW-006043

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de gemeentesecretaris 2013

Het college van de gemeente Weert

 

Gelet op artikel 103 lid 2 van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen:

 

Instructie voor de gemeentesecretaris 2013

Artikel 1

De gemeentesecretaris draagt zorg voor een reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

Artikel 2

De gemeentesecretaris beoordeelt of de aan de vergaderingen van het college gerichte stukken geschikt zijn voor behandeling en wijst het college op eventuele gebreken.

Artikel 3
 • 1.

  De gemeentesecretaris vervult de rol van eerste adviseur van het college.

 • 2.

  De gemeentesecretaris wijst het college op de knelpunten ten aanzien van de integraliteit van het beleid en de bedrijfsvoering.

 • 3.

  De gemeentesecretaris bevordert de duidelijkheid in de opdrachtverstrekking in het samenspel van college en organisatie.

Artikel 4

De gemeentesecretaris draagt in samenspraak met de griffier zorg voor een instructie over de informatievoorziening en bijstand van het ambtelijk apparaat aan de griffie, de raad en individuele raadsleden.

Artikel 5

De gemeentesecretaris draagt zorg voor een doeltreffende en doelmatige ondersteuning van de ambtelijke organisatie aan het college. Daarbij ziet hij toe op:

 

 • -

  een integrale benadering bij de voorbereiding, advisering en uitvoering ten aanzien van het beleid en de bedrijfsvoering;

 • -

  de onafhankelijkheid van het ambtelijk advies;

 • -

  helderheid in structuur en verantwoordelijkheden;

 • -

  een maximale voortgang in de besluitvormingsprocessen;

 

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de datum dat het ‘Organisatiebesluit gemeente Weert 2013’ in werking treedt.

 • 2.

  Deze instructie kan worden aangehaald als ‘Instructie voor de gemeentesecretaris 2013’.

Weert,

Burgemeester en wethouders van Weert,

de secretaris de burgemeester,