Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent functionaris gegevensbescherming Aanwijzingsbesluit externe Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent functionaris gegevensbescherming Aanwijzingsbesluit externe Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert
CiteertitelAanwijzingsbesluit externe Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201830-06-2018nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-101806

DJ-490384

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent functionaris gegevensbescherming Aanwijzingsbesluit externe Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 

  • -

    Gelet op artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  

Besluit vast te stellen:

 

Het Aanwijzingsbesluit externe Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert

 

Artikel 1 Externe Functionaris voor de Gegevensbescherming

De volgende persoon wordt benoemd als externe Functionaris voor de Gegevens-bescherming:

 

  • De heer A.B. (Alex) Commandeur van BMC.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit externe Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert d.d. 8 mei 2018,

G. Brinkman

gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans

burgemeester