Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent Vaststellen bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent Vaststellen bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet
CiteertitelVaststellen bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlage1. Kaart bebouwde komgrenzen gemeente Weert 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2018nieuwe regeling

30-05-2018

gmb-2018-129552

DJ-25441

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent Vaststellen bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet

De raad van de gemeente Weert,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2018

 

 

besluit:

 

In te stemmen met de geactualiseerde bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet / Wegenwet.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2018.

De griffier,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

De voorzitter,

A.A.M.M. Heijmans

Bijlage 1 Kaart bebouwde komgrenzen gemeente Weert 2018