Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent gegevensbescherming Aanwijzingsbesluit interne Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent gegevensbescherming Aanwijzingsbesluit interne Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert
CiteertitelAanwijzingsbesluit interne Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit externe Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2018nieuwe regeling

26-06-2018

gmb-2018-137798

DJ-497429

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent gegevensbescherming Aanwijzingsbesluit interne Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 

  • -

    Gelet op artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

 

Besluit vast te stellen:

 

Het Aanwijzingsbesluit interne Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert

 

Artikel 1 Interne Functionaris voor de Gegevensbescherming

De volgende persoon wordt benoemd als interne Functionaris voor de Gegevens-bescherming:

 

  • Mevrouw S. (Sandra) Metten.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Op dat moment vervalt het op 8 mei 2018 vastgestelde Aanwijzingsbesluit externe Functionaris voor de Gegevens-bescherming van de gemeente Weert.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit interne Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert d.d. 26 juni 2018,

G. Brinkman

gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans

burgemeester