Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit externe vertrouwenspersonen integriteit gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit externe vertrouwenspersonen integriteit gemeente Weert
CiteertitelAanwijzingsbesluit externe vertrouwenspersonen integriteit gemeente Weert
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit externe vertrouwenspersoon Integriteit gemeente Weert vastgesteld op 13 december 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weert/CVDR446337/CVDR446337_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2018nieuwe regeling

21-08-2018

gmb-2018-184190

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit externe vertrouwenspersonen integriteit gemeente Weert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 

  • -

    gelet op de Gedragscodes bestuurlijke integriteit, de Klokkenluidersregeling en artikel 15:2 CAR/UWO;

 

Besluit vast te stellen:

Het Aanwijzingsbesluit externe vertrouwenspersonen integriteit gemeente Weert

Artikel 1 Externe vertrouwenspersonen

De volgende personen wordt benoemd als externe vertrouwenspersoon Integriteit:

  • De heer Peter Schokker (BING),

  • Mevrouw Esther Goethart (BING).

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Op dat moment vervalt het op 13 december 2016 vastgestelde Aanwijzingsbesluit.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit externe vertrouwenspersonen Integriteit gemeente Weert.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert d.d. 21 augustus 2018,

G. Brinkman

gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans

burgemeester