Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeervergunningen en parkeerabonnementen Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeervergunningen en parkeerabonnementen Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2019
CiteertitelBeleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-283148

DJ-635891

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeervergunningen en parkeerabonnementen Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2019

 

(Beleidsregels ter aanvulling van de Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2019)

Artikel 1 Definitie en omschrijving

In afwijking van het gestelde in de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2019" kan aan houders van een geldige Gehandicaptenparkeerkaart een parkeerabonnement zone 1 inclusief parkeergarage, zoals bedoeld onder artikel 3.6 van de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2019", verstrekt worden.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  De aanvrager van het abonnement is houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart met de aanduiding B (bestuurder) of P (passagier), of;

 • 2.

  De aanvrager is een zorg- en/of verpleeginstellingen in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en waaraan op basis van registratie en professie de zorg voor gehandicapten is toevertrouwd.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De "Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2018", vastgesteld door het college in de openbare vergadering van 13 december 2017, worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2019".

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

18 december 2018,

de secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heymans