Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Beleidsregel loonwaardebepaling 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel loonwaardebepaling 2015
CiteertitelBeleidsregel loonwaardebepaling 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van 5 oktober 2017 vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, artikel 10d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening re-integratie, loonkostensubsidie en studietoeslag Weesp 2015

Participatiewet(1.0:v:BWBR0015703)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers(1.0:v:BWBR0004044)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen(1.0:v:BWBR0004163)

Besluit van 6 oktober 2014 tot het stellen van nadere regels ten aanzien van de verstrekking van loonkostensubsidie(1.0:v:BWBR0035631) (Besluit loonkostensubsidie Participatiewet)

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2014(1.0:v:BWBR0035633) tot het stellen van nadere regels voor de loonwaardebepaling in het kader van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201501-07-201501-07-2017Nieuwe regeling

30-06-2015

gmb-2015-120239

Beleidsregel loonwaardebepaling 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel loonwaardebepaling 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp ;

gelet op:

besluit

vast te stellen de volgende:

beleidsregel loonwaardebepaling 2015

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1. Begrippen

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Artikel 2. Wijze vaststelling loonwaarde

De loonwaarde van een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie wordt in Weesp in 2015 vastgesteld met behulp van het loonwaardebepalingssysteem Dariuz.

Voor 2016 en verder wijst het regionaal werkbedrijf, na lokale besluitvorming, de methode aan.

Indien geen besluit is genomen, dan blijft de wijze van vaststelling zoals aangegeven geldig.

Artikel 3. Voorwaarden aan de loonwaardemeting

 • a.

  De voorwaarden die door het Rijk zijn gesteld worden toegepast:

  • ·

   de loonwaarde moet op basis van de feitelijke werkzaamheden op de werkplek worden vastgesteld

  • ·

   de loonwaarde wordt vastgesteld door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige

  • ·

   de loonwaardevaststelling moet plaatsvinden op basis van een objectieve, beschreven methode

  • ·

   de loonwaarde wordt veelal bepaald tijdens de proefplaatsing, die (maximaal) 2 maanden duurt. Er hoeft overigens niet altijd sprake te zijn van een proefplaatsing. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een stageplek omgezet wordt in een garantiebaan. Er is dan meestal wel al een indicatieve loonwaarde bekend. De loonwaarde kan dan definitief bepaald worden bij de omzetting van de stage-overeenkomst naar het dienstverband.

 • b.

  De Regeling loonkostensubsidie Participatiewet, van oktober 2014 is eveneens van toepassing. Hierin is onder andere bepaald:

  • ·

   De hoogte van de vergoeding van de werkgeverslasten

  • ·

   De vaststelling van de loonwaarde

  • ·

   Stappenplan om de loonwaarde te bepalen

Artikel 4. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 30 juni 2015.

De secretaris,

De burgemeester,