Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Besluit aanwijzing heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing heffingsambtenaar
CiteertitelBesluit aanwijzing heffingsambtenaar
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpHeffingsambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weesp/CVDR606438/CVDR606438_1.html
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weesp/CVDR609159/CVDR609159_1.html
  3. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-114762

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing heffingsambtenaar

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten (BSWW);

 

gelet op:

 

artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten;

artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten; 

artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken:

besluit:

Artikel 1.

De medewerkers Ontwikkeling III, mevrouw G.M. Plukker-Klein Meuleman in de functie van senior Heffen en Innen, en de heer M. Nieuwpoort in de functie van senior WOZ, zijn gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (heffingsambtenaar).

Artikel 2.

Alle voorgaande aanwijzingsbesluiten heffingsambtenaar worden ingetrokken.

Artikel 3.

De functionaris die op grond van dit besluit is aangewezen als heffingsambtenaar treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd was.

Artikel 4.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 5.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing heffingsambtenaar.

 

2 januari 2018

Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SWW

M.C.Zondag

secretaris-directeur