Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing invorderingsambtenaar
CiteertitelBesluit aanwijzing invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzing invorderingsambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weesp/CVDR606438/CVDR606438_1.html
  2. artikel 231 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-114767

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten (BSWW);

 

gelet op:

 

artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten;

artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten; 

artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

besluit:

Artikel 1.
  • a.

    De heer M.J. Hendriks in de functie van medewerker Ontwikkeling IV is gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (invorderingsambtenaar).

  • b.

    Aan te wijzen als vervanger van de in onderdeel a genoemde ambtenaar: De medewerker Beleidsuitvoering III, mevrouw A.M.J. Olt-Smeding.

Artikel 2.

Alle voorgaande aanwijzingsbesluiten invorderingsambtenaar worden ingetrokken.

Artikel 3.

De functionaris die op grond van dit besluit is aangewezen als invorderingsambtenaar treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd was.

Artikel 4.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 5.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar.

 

2 januari 2018

Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SWW

M.C.Zondag

secretaris-directeur