Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening Veiligheidsregio G&V COVID-19 d.d. 26 maart 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening Veiligheidsregio G&V COVID-19 d.d. 26 maart 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening Veiligheidsregio G&V COVID-19 d.d. 26 maart 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening COVID-19

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weesp/638869/CVDR638869_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-202020-04-2020Nieuwe regeling

28-03-2020

gmb-2020-86775

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening Veiligheidsregio G&V COVID-19 d.d. 26 maart 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,

 

Gezien de wens tot een zo breed mogelijke inzet van toezichthouders voor de handhaving van de noodverordening binnen de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;

 

Gelet op artikel 4.2 van de Noodverordening;

Wijst de volgende toezichthouders aan als bedoeld in artikel 4.2 onder c van de noodverordening van de Voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek d.d. 26 maart 2020:

 • 1.

  Alle buitengewoon opsporingsambtenaren die als zodanig zijn aangewezen door de bestuursorganen van de gemeenten;

 • 2.

  Medewerkers in dienst van de GAD, voor zover aangewezen als boa of werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  Medewerkers in dienst van de veiligheidsregio GV, voor zover werkzaam als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 4.

  Medewerkers in dienst van de omgevingsdienst OFGV, voor zover werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 5.

  Medewerkers in dienst van het GNR, voor zover werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 6.

  Overige medewerkers in dienst van de gemeenten die voor diverse taken binnen de gemeenten (zoals havenmeesters, bouw-inspecteurs, milieu-inspecteurs, enz.) zijn aangewezen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en overige als zodanig aangewezen toezichthouders.

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Gooi en vechtstreek en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

 

Vastgesteld op 28 maart 2020 te Hilversum

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek

P.I.Broertjes