Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Regeling vergoeding voor deelname aan activiteiten, versie december 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding voor deelname aan activiteiten, versie december 2010
CiteertitelRegeling vergoeding voor deelname aan activiteiten, versie december 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2010Nieuwe regeling

09-12-2010

WeesperNieuws, 15-12-2010

Z.10200

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding voor deelname aan activiteiten, versie december 2010

 

 

Artikel 1  

Personen vanaf de leeftijd van 18 jaar met een inkomen niet hoger dan 100% van de geldende bijstandsnorm inclusief de maximale toeslag kunnen op aanvraag een vergoeding ontvangen voor activiteiten.

Artikel 2  

Indien de gevraagde vergoeding bedoeld is voor een persoon jonger dan 18 jaar dan is de vergoeding maximaal € 200,- per jaar. De vergoeding kan worden toegekend voor: - kosten van deelname aan culturele, educatieve, recreatieve, en sportieve activiteiten in georganiseerd verband;- kosten van excursies van school, schoolkamp of sportkamp;- kosten van lidmaatschap van de bibliotheek;- zwemles, fietsles, dansles e.d. in georganiseerd verband;- kosten van een abonnement op een tijdschrift;- museumjaarkaart. 

Artikel 3  

Indien de gevraagde vergoeding is bedoeld voor een persoon met een leeftijd boven de 18 jaar dan is de vergoeding maximaal € 140,- per jaar. De vergoeding wordt toegekend voor: - kosten van deelname aan culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten in georganiseerd verband;- kosten voor een telefoon-, internet- of krantenabonnement;- kosten van lidmaatschap van de bibliotheek;- zwemles, fietsles, dansles e.d. in georganiseerd verband- NS-voordeelurenkaart;- Museumjaarkaart.

Artikel 4  

De vergoeding voor een abonnement en/of telefoon kan in de plaats komen van de vergoeding voor deelname aan activiteiten of daarop een aanvulling zijn.

Artikel 5  

Bij vergoeding van een telefoonabonnement kan het volledige bedrag van het abonnement vergoed worden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met gratis belminuten of gratis bellen. De afzonderlijke gesprekskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6  

De kosten waarvoor vergoeding wordt gevraagd kunnen per kalenderjaar worden verzameld, mits de aanvraag uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende jaar wordt ingediend.

Artikel 7  

Indien de aanvrager dit wenst kan directe betaling van de vergoeding plaatsvinden, waarbij de aanvrager verplicht is binnen twee maanden na de datum van de beschikking de nota(’s) te overleggen.

Artikel 8  

Voor 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten geldt de verplichting onder 7 niet. Zij hoeven geen bonnen te overleggen en krijgen op aanvraag direct de gehele maximale vergoeding per jaar uitbetaald.

Aldus vastgesteld in de raad van 9 december 2010,

Mw. M. Walrave, B. Horseling,griffier voorzitter