Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels motrent reiskosten Regeling vergoeding reiskosten in het kader van opleiding en ontwikkeling gemeente West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels motrent reiskosten Regeling vergoeding reiskosten in het kader van opleiding en ontwikkeling gemeente West Betuwe
CiteertitelRegeling vergoeding reiskosten in het kader van opleiding en ontwikkeling gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201901-01-2020nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-15489

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels motrent reiskosten Regeling vergoeding reiskosten in het kader van opleiding en ontwikkeling gemeente West Betuwe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

 

besluit:

 

 • gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • gelet op hoofdstuk 17 van de CAR-UWO;

 • na overeenstemming in het BGO West Betuwe d.d. 06 december 2018;

tot het vaststellen van de navolgende regeling

 

Regeling vergoeding reiskosten in het kader van opleiding en ontwikkeling

Artikel 1 Vergoeding reiskosten

Reiskosten in het kader van opleiding en ontwikkeling worden als volgt vergoed:

 • a.

  Bij gebruik van het openbaar vervoer worden de werkelijk gemaakte kosten, op basis van 2e klas, volledig vergoed. Dit geldt ook voor de kosten die gemaakt worden voor de OV fietsenstalling;

 • b.

  Bij gebruik van een eigen vervoermiddel (auto/motor) worden de reiskosten vergoed op basis van € 0,37 per kilometer, waarvan € 0,19 onbelast en € 0,18 belast wordt vergoed;

 • c.

  Bij een reis die begint of eindigt bij het woonadres van de medewerker, worden uitsluitend de extra gereden kilometers (ten opzichte van de gebruikelijke kilometers woon-werkverkeer) vergoed;

 • d.

  Parkeerkosten, bruggelden, veerkosten en stallingkosten worden apart vergoed op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het kunnen overleggen van een betaalbewijs is een voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen.

Artikel 2 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling vergoeding reiskosten in het kader van opleiding en ontwikkeling gemeente West Betuwe” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 8 januari 2019.

Namens het college van de gemeente West Betuwe,

de burgemeester,

H.W.C.G. Keereweer