Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet gemeente West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet gemeente West Betuwe
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2.9 van de Jeugdwet
 3. artikel 8.1.3 van de Jeugdwet
 4. artikel 8.1.4 van de Jeugdwet
 5. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 2.3.10 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. artikel 2.4.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2019nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-51913

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet gemeente West Betuwe

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMEENTE WEST BETUWE;

 

gelet op

 

 • Artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht;

   

 • Artikel 2.9 lid d Jeugdwet;

   

 • Artikel 8.1.3 Jeugdwet;

   

 • Artikel 8.1.4 Jeugdwet;

   

 • Artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning;

   

 • Artikel 2.3.10 Wet maatschappelijke ondersteuning;

   

 • Artikel 2.4.1 Wet maatschappelijke ondersteuning;

besluit:

De medewerkers van de afdeling contract gestuurde dienstverlening, onderdeel Sociale Recherche van Regio Rivierenland aan te wijzen als toezichthouders en die te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet gemeente West Betuwe.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

Gemeentesecretaris

K. Coesmans

Burgemeester

ing. H.W.C.G. Keereweer