Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Westerkwartier 2019
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149a van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3494

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Westerkwartier 2019

 

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van de Raadsgroep Herindeling van 13 september 2018;

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

 

gelet op artikel 149a van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Westerkwartier 2019.

 

Artikel 1  

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 

Artikel 2. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Westerkwartier 2019.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening, vastgesteld door de gemeenteraad van Grootegast bij besluit van 1 oktober 1996.

  • b.

   Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen, vastgesteld door de gemeenteraad van Leek bij besluit van 30 september 1996.

  • c.

   Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen, vastgesteld door de gemeenteraad van Marum bij besluit van 20 februari 1997.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 januari 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter, J.L. de Jong, griffier