Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Ondersteuning Mens en Gezin gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Ondersteuning Mens en Gezin gemeente Westerkwartier
CiteertitelOndermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Ondersteuning Mens en Gezin gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Gemeentewet
 3. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR621038/CVDR621038_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-201901-01-2019Nieuwe regeling

06-03-2019

gmb-2019-57356

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Ondersteuning Mens en Gezin gemeente Westerkwartier

 

 

 • A.

  Hierbij verleen ik, G. Hoek, teamleider/coach van het team Ondersteuning Mens en Gezin, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 6 maart 2019 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd aan:

  • 1.

   de administratief medewerkers Jeugd, Werk & Inkomen en Wmo,

  • 2.

   de medewerkers Inkomen;

  • 3.

   de medewerkers Terugvordering en verhaal; en

  • 4.

   aan de juridisch specialisten Sociaal Domein,

 • dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot hun takenpakket behoren.

 

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 

 • C.

  Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

 

Leek, d.d. 6 maart 2019

G. Hoek

Teamleider/coach team Ondersteuning Mens en Gezin