Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Welkom en Ontmoeting gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Welkom en Ontmoeting gemeente Westerkwartier
CiteertitelOndermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Welkom en Ontmoeting gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Gemeentewet
 3. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR621038/CVDR621038_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2019Nieuwe regeling

25-09-2019

gmb-2019-236435

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Welkom en Ontmoeting gemeente Westerkwartier

 

 

 

 

 • A.

  Hierbij verleen ik, R.H. Postma, teamleider/coach van het team Welkom en Ontmoeting, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentese-cretaris/algemeen directeur op 24 september 2019 verleende goedkeuring, schriftelijk onder-mandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd aan:

  • 1.

   de adviseur dienstverlening,

  • 2.

   de adviseur facilitaire dienstverlening,

  • 3.

   de leefbaarheidsadviseurs,

  • 4.

   de dorpencontactfunctionaris;

 •  

 • dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot hun takenpakket of met de teamleider afge-sproken taakinvulling behoren, maar met uitzondering van:

  • a.

   besluiten, waaronder subsidiebesluiten, die een bedrag van € 10.000 te boven gaan;

  • b.

   het verstrekken van opdrachten die een bedrag van € 10.000 te boven gaan;

  • c.

   contracten, waaronder inkoop contracten, die een bedrag van € 10.000 te boven gaan;

  • d.

   het sluiten van (meerjarige)overeenkomsten.

 •  

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 

 

Leek, d.d. 25-09-2019

 

R. H. Postma

Teamleider/-coach team

Team Welkom en Ontmoeting