Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Regeling vergoeding functie Team Bevolkingszorg bij rampen en crises gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding functie Team Bevolkingszorg bij rampen en crises gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelRegeling vergoeding functie Team Bevolkingszorg bij rampen en crises gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/621340/CVDR621340_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201901-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-318936

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding functie Team Bevolkingszorg bij rampen en crises gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO gemeente Westerkwartier 2019;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1.3 van het Besluit Veiligheidsregio’s;

 

gelet op het bepaalde in “Regeling belonen en vergoeden gemeente Westerkwartier 2019”:

 

gelet op overeenstemming met het Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 27 november 2019:

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Regeling vergoeding functie Team Bevolkingszorg bij rampen en crises gemeente Westerkwartier 2019

 

 

 

 

Artikel 1 Vergoeding functie op kanspiket in het Team Bevolkingszorg tijdens crisissituaties

 • 1.

  De ambtenaar die door het college is aangewezen om tevens taken te verrichten in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s als bedoeld in artikel 15:1:11, lid 2 van de CAR-UWO ontvangt een vergoeding indien hij de taken in verband met zijn functie in voldoende omvang verricht.

 • 2.

  Van voldoende omvang als bedoeld in het eerste lid is sprake indien de ambtenaar voldoet aan de in het informatieblad voor kanspiket van de Gemeentelijke Kolom Groningen aan de ambtenaar verstrekte informatie.

 • 3.

  De hoogte van de vergoeding is gelijk aan de vergoeding genoemd in artikel 3:17 lid 2 van de CAR-UWO.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling vergoeding functie Team Bevolkingszorg bij rampen en crisis gemeente Westerkwartier 2019.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking hiervan en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college

d.d. 17 december 2019

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris