Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Economie en Erfgoed gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Economie en Erfgoed gemeente Westerkwartier
CiteertitelOndermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Economie en Erfgoed gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Gemeentewet
 3. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/621038/CVDR621038_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-202001-12-2019Nieuwe regeling

11-12-2019

gmb-2020-3879

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Economie en Erfgoed gemeente Westerkwartier

 

 

 

 • A.

  Hierbij verleen ik, M.Y. van der Veen, teamleider/coach van Economie en Erfgoed, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 9 januari 2019 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd en voor zover deze tot het takenpakket van de betreffende medewerker behoren aan de:

 •  

  • 1.

   medewerkers vergunningverlening A en B,

 •  

  • dit met uitzondering van het verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning;

 •  

  • 2.

   medewerkers vergunningverlening evenementen en bijzondere wetgeving,

 •  

  • dit met uitzondering van het verlenen en weigeren van vergunningen op grond van de APV en Bijzondere wetten;

 •  

  • 3.

   juridisch adviseur Omgevingsrecht,

 •  

  • dit met uitzondering van het nemen van besluit op bezwaar waarbij sprake is van gegrondheid van bezwaren;

 •  

  • 4.

   medewerker milieu,

 •  

  • dit maar met uitzondering van het verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning;

 •  

  • 5.

   beleidsmedewerkers ruimtelijke ontwikkeling A en B;

 •  

  • 6.

   beleidsmedewerkers economie en bedrijven A en B;

 •  

  • 7.

   beleidsmedewerker Monumenten en Erfgoed;

 •  

  • 8.

   beleidsmedewerker ODG;

 •  

  • 9.

   beleidsmedewerker recreatie en toerisme;

 •  

  • 10.

   medewerker recreatie en toerisme;

 •  

  • 11.

   administratief medewerkers;

 •  

  • dit alleen voor zover het de volgende bevoegdheden betreft:

   • het versturen van ontvangstbevestigingen;

   • het verschaffen van informatie van feitelijke aard en verstrekken van inlichtingen aan ambtelijke instanties;

   • het verrichten van administratieve handelingen/procedurele correspondentie als bedoeld in hoofdstuk 3 en in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 •  

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 •  

 • C.

  Dit besluit werkt terug tot en met 1 december 2019.

 

Zuidhorn, d.d. 11 december 2019

M.Y. van der Veen

Teamleider/coach team Economie en Erfgoed