Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Stageregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStageregeling
CiteertitelStageregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2007Onbekend

30-06-2007

Onbekend

Onbekend
01-07-200701-07-2007Onbekend

30-06-2007

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Stageregeling

 

 

Stageregeling

Artikel 1

Bij de gemeente Westerveld, kunnen op verzoek van het opleidingsinstituut / de school en met toestemming van het afdelingshoofd stagiaires worden geplaatst.

Artikel 2

Op stages zijn van toepassing de bepalingen als vermeld in de, bij dit besluit behorende, stageovereenkomst.

Artikel 3

Aan de stagiaires c.q. het opleidingsinstituut kan een vergoeding worden toegekend. Deze vergoedingen staan genoemd in het reglement arbeidsvoorwaarden m.b.t. stagiaires. De gemeentesecretaris is bevoegd deze bedragen periodiek aan te passen indien marktwerking daar aanleiding toe geeft.

Artikel 4

Een vergoeding wordt alleen toegekend bij stages van 24 uur per week of meer. Ook vindt de vergoeding alleen plaats wanneer de stage minimaal 10 weken duurt.De vergoeding van de stage is vastgesteld op 36 uur per week. Bij stages van minder dan 36 uur zal de vergoeding naar rato berekend worden.

Artikel 5

De stagiair heeft recht op verlof conform de regeling van de Gemeente Westerveld, tenzij er met het opleidingsinstituut andere afspraken zijn gemaakt (zoals bij kortdurende stages).

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking per 1 juli 2007. Op dit tijdstip vervalt de stageregeling die vastgesteld is op 29 januari 2002.