Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Kwijtschelding Diftar 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtschelding Diftar 2007
CiteertitelKwijtschelding Diftar 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Invorderingswet, art. 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015art. 1

15-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 29-12-2014

Z-05949
01-01-201401-01-2015art. 1

02-12-2013

Onbekend.

Onbekend.
01-01-201201-01-2014art. 1

12-12-2011

Onbekend.

Onbekend.
01-01-201001-01-2012art. 1

07-12-2009

Onbekend.

Onbekend.
01-01-200901-01-2010art. 1

01-12-2008

Onbekend.

Onbekend.
01-01-200701-01-2009nieuwe regeling

11-12-2006

Westervoort Post, 20-12-2006

16G

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtschelding Diftar 2007

Onderwerp : Vaststelling kwijtschelding beleid Diftar 2007De raad van de gemeente Westervoort;besluit vast te stellen:Kwijtscheldingsbeleid Diftar 2007

Artikel 1  

Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet en artikel 26 van de Invorderingswet gelet op het raadsbesluit van 6 november 2006 inzake de vaststelling van de programmabegroting en het bijbehorende dekkingsplan vast te stellen het:

Kwijtscheldingsbeleid Diftar 2007, inhoudende:

 

 • a.

  met ingang van 1 januari 2015 de kwijtscheldingmogelijkheid voor de afvalstoffenheffing te beperken tot het vastrecht en tot 8 aanbiedingen van de grijze container.

 • b.

  in afwijking van hetgeen onder a. is bepaald met ingang van 1 januari 2015 voor belastingplichtigen met medisch afval, onder overlegging van een medische verklaring, kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing te verlenen voor het aanbieden van de grijze container boven het aantal van 8 en 24 voor aanbiedingen/registraties van de ondergrondse containers.

 • c.

  met ingang van 1 januari 2015 de kwijtscheldingsmogelijkheid voor de afvalstoffenheffing te beperken tot het vastrecht en tot 24 aanbiedingen van vuilniszakken aan een ondergrondse container.

Aldus besloten in de openbare vergadering vande raad voornoemd d.d. 11 december 2006,

de griffier,                                             de voorzitter,

ing. J.A.M.G. van Bodegom              mr. J.J.G.M. Geukers