Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Kwijtscheldingsregeling voor het ophalen van grofvuil

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling voor het ophalen van grofvuil
CiteertitelKwijtscheldingsregeling voor het ophalen van grofvuil
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van deze regeling is niet te achterhalen.

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2004nieuwe regeling

10-05-2004

Onbekend.

11/100504

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling voor het ophalen van grofvuil

Onderwerp : Instellen kwijtscheldingsregeling voor het ophalen van grofvuil

 

De raad van de gemeente Westervoort;

 

Besluit het volgende:

Artikel 1 Instellen van een kwijtscheldingsregeling voor het ophalen van grofvuil onder de volgende voorwaarden:

 • 1

  Op het adres mag geen auto aanwezig zijn.

 • 2

  Aanvrager komt ook voor de reguliere kwijtschelding in aanmerking.

 • 3

  Per belastingjaar kan éénmaal een beroep op deze regeling worden gedaan.

 • 4

  Normale opgave van grofvuil, na het ophalen kan kwijtschelding aangevraagd worden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad voornoemd d.d. 10 mei 2004,

de griffier,                                    de voorzitter,

J.A.M.G. van Bodegom              W.M. de Laat