Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening Eremedaille Gemeente Westervoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Eremedaille Gemeente Westervoort
CiteertitelVerordening Eremedaille Gemeente Westervoort
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening regelende de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen in de gemeente Westervoort 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016intrekking

01-02-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 10-02-2016

Z-01556
10-05-198801-01-2016nieuwe regeling

09-05-1988

Onbekend.

6/090588

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Eremedaille Gemeente Westervoort

De raad van de gemeente Westervoort;gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;Besluit:In te stellen een Eremedaille Gemeente Westervoorthiertoe vast te stellen:Verordening Eremedaille Gemeente Westervoort

Artikel 1  

Er wordt een Eremedaille Gemeente Westervoort ingesteld.

Artikel 2  

De Eremedaille Gemeente Westervoort wordt toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet ingezetenen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning hebben waardig gemaakt.

Artikel 3  

De eremedaille wordt toegekend door burgemeester en wethouders op voordracht dan wel met instemming van de commissie Beheer.

Artikel 4  

 • a.

  De eremedaille van de gemeente wordt geslagen van zilver. Het ontwerp wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • b.

  Aan de voorzijde vertoont de medaille het wapen van de gemeente. Aan de achterzijde komt de tekst "Eremedaille Gemeente Westervoort" met daaronder ruimte voor de datum van uitreiking

 • c.

  Bij de eremedaille behoort een oorkonde, die aan de te decoreren persoon gelijk met de medaille zal worden overhandigd.

 • d.

  Van de toegekende eremedailles zal een register bijgehouden worden.

Artikel 5  

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Eremedaille Gemeente Westervoort".

Artikel 6  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westervoort d.d 9 mei 1988,de secretaris,         de voorzitter,A. Vink                      J.A.F. van Osch