Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit toezichthouders APV en Besluit BGBOP

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders APV en Besluit BGBOP
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders APV en Besluit BGBOP
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpToezichthouder APV, toezichthouder BGBOP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerwolde/CVDR610186/CVDR610186_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-201915-05-2018Nieuwe regeling

15-05-2018

gmb-2019-32166

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders APV en Besluit BGBOP

De burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover bevoegd, van de gemeente Westerwolde;

 

Gelet op:

 

artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening Westerwolde, artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 61 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s.

Besluit:

aan te wijzen:

  • 1.

    Twee toezichthouders Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen;

  • 2.

    Twee toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening.

Aldus besloten op 15 mei 2018