Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Westerwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Westerwolde
CiteertitelAanwijzingsbesluit functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Westerwolde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 37 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Art. 37 AVG

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-201901-01-201931-12-2019Nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-121743

Z/19/086164

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Westerwolde

Burgermeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

 

Gelezen op het voorstel van de afdeling Informatie, Facilitair & Gegevens bescherming van d.d. 9 april 2019;

 

Gelet op artikel 37 AVG,

Besluiten

Mevrouw J. Lubbers tijdelijk aan te wijzen als functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Westerwolde.

 

Sellingen,7 mei 2019

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

gemeentesecretaris

A.A.Flikkema

burgemeester

J.W.Velema