Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerwolde/CVDR610186/CVDR610186_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2019Nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-191554

Z/19/087713

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten

Burgemeester en wethouders van Westerwolde,

 

gelezen het voorstel d.d. 27 mei 2019

 

gelet op:

artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 2.21 lid 1 sub a Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:2, eerste en vijfde lid, van de vigerende Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerwolde;

 

overwegende dat:

 • -

  zij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerwolde (APV) collectieve festiviteiten kan aanwijzen waarvoor de standaard geluidsnormen en standaard eindtijden voor het produceren van geluid niet gelden;

 • -

  zij hier aanleiding toe ziet in gevallen waarin het gaat om traditionele feesten waar meerdere inrichtingen en een groot deel van de bevolking van onze gemeente bij betrokken zijn;

 • -

  zij in verband met eventuele overlast voor omwonenden echter slechts maximaal 1 collectieve festiviteit per gemeentelijke kern per jaar wenst aan te wijzen;

besluit:

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste en vijfde lid, van de APV de volgende feesten voor onbepaalde tijd vanaf het kalenderjaar 2019 aan te wijzen als collectieve festiviteit:

 • I.

  Carnavalsfeest Ter Apel;

 • II.

  Lichtweek Wedde;

 • III.

  Week der Besten Vlagtwedde;

 • IV.

  Hemelvaartsfeest Bellingwolde;

 • V.

  Feestweek Blijham.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.

 

Sellingen,11 juni 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

A.A.Flikkema,

gemeentesecretaris

J.W.Velema,

burgemeester