Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Aanwijzingsbesluit station Wijchen waar het verboden is (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit station Wijchen waar het verboden is (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan
CiteertitelAanwijzingsbesluit station Wijchen waar het verboden is (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening art. 5:12 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201121-06-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Wegwijs, 28-12-2011

11/10350

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit station Wijchen waar het verboden is (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen

gelet op het uiterlijk aanzien, voorkoming van overlast en schade aan de openbare gezondheid;

gelet op de verdeling van de beschikbare stallingvoorzieningen;

gelet op artikel 5:12 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Wijchen;

Besluit:

Op grond van artikel 5:12 lid 1 het stationsgebied Wijchen, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, aan te wijzen als gebied waar het verboden is (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2011. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie op de gemeentepagina (de Wegwijs).

burgemeester en wethouders

drs. J.W.M. van der Knaap G.H.W. Noordewier

secretaris burgemeester

TOELICHTING

In december is de uitbreiding van het perron in Wijchen afgerond. Daardoor is veel stallingsruimte van fietsen verplaatst van de zuidzijde van het station naar de noordzijde. Aan de zuidzijde is het nu geen doorkomen aan omdat velen hun fiets buiten de daarvoor bestemde rekken plaatsen. Doel van dit besluit is dus om te verbieden dat fietsen buiten de rekken geplaatst worden, zodat mensen gedwongen naar de andere zijde te gaan, waar voldoende stallingsmogelijkheden zijn.