Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Aanwijzingsbesluit met betrekking tot zelfstandige wooneenheden in een woon-zorgcomplex

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit met betrekking tot zelfstandige wooneenheden in een woon-zorgcomplex
CiteertitelAanwijzingsbesluit met betrekking tot zelfstandige wooneenheden in een woon-zorgcomplex
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening reinigingsheffingen 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201301-01-2013nieuwe regeling

18-12-2012

Wegwijs, 23-01-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit met betrekking tot zelfstandige wooneenheden in een woon-zorgcomplex

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen;

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Verordening reinigingsheffingen 2013;

overwegende:

dat de woningen in de complexen Portiuncula, Rivo Torto, De Ooogst, Meander, De Waaij en De Pas, zelfstandige woningen zijn waarbij voor alle zorg omtrent wonen alsmede zorg een overeenkomst is afgesloten met een woon-zorgverlener;

dat het hierbij om huishoudens gaat waarvan de bewoners niet meer zelf hun afval kunnen weggooien nu gelet op de fysieke gesteldheid dat een te zware inspanning van hun zou vereisen;

dat, gezien de opbouw van het tarief, de bewoners volledig blijven betalen voor de inzameling en verwerking van hun afval

Besluit

Portiuncula, Rivo Torto, De Ooogst, Meander, De Waaij en De Pas aan te wijzen als “zelfstandige wooneenheid in een woon-zorgcomplex” conform de verordening reinigingsheffingen 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

De burgemeester secretaris

Mr. J.Th.C.M. Verheijen drs. J.W.M. van der Knaap