Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Aanwijzingsbesluit verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren
CiteertitelAanwijzingsbesluit verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet dieren, art. 3.5 
 2. Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Wijchen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2015nieuwe regeling

24-03-2015

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-32117.html, 15-04-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

gelet op artikel 3.5 van de Wet dieren en artikel 2 van de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Wijchen;

besluit:

De gemeentewerf aan te wijzen als verzamelplaats zoals bedoeld in artikel 2 van voornoemde verordening.

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit van het college, kunnen u en andere belanghebbenden binnen zes weken nadat het besluit is verzonden aan aanvrager bezwaar maken tegen het besluit.

Hoe maakt u bezwaar?

 • 1.

  Beschrijf tegen welk besluit u bezwaar maakt.

 • 2.

  Beschrijf waarom u het niet eens bent met dit besluit.

 • 3.

  Controleer goed of uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres op het bezwaarschrift staat vermeld.

 • 4.

  Zet altijd de datum boven uw bezwaarschrift.

 • 5.

  Zorg er voor dat uw bezwaarschrift door u is ondertekend.

 • 6.

  Stuur uw bezwaarschrift naar het college van Wijchen, ter attentie van de afdeling BMO, postbus 9000, 6600 HA WIJCHEN of geef het bezwaarschrift tijdens openingstijden af op het gemeentekantoor.

Heeft u een spoedeisend belang?

Als u er een spoedeisend belang bij heeft dat het genomen besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.

LET OP: dit kunt u alleen doen wanneer u ook bij het college een bezwaarschrift heeft ingediend (zie boven). U stuurt een kopie van dat bezwaarschrift met een verzoek om een voorlopige voorziening naar: de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, ter attentie van de voorzieningenrechter, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM.

LET OP: u moet voor de behandeling van een verzoek griffierecht betalen. De hoogte van dat bedrag kunt u opvragen bij de rechtbank Gelderland. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kunt u ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijkt u voor de voorwaarden op genoemde website.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 24 maart 2015.

De voorzitter, De secretaris,