Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Aanwijzingsbesluit voor honden verboden plaatsen 2:57 Apv

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor honden verboden plaatsen 2:57 Apv
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor honden verboden plaatsen 2:57 Apv
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:57

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2016Nieuwe regeling

28-06-2016

gmb-2016-93711

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor honden verboden plaatsen 2:57 Apv

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,

gelet op het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder b van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Wijchen;

overwegende dat:

 • artikel 2:57, eerste lid onder b van de Apv bepaalt dat het college plaatsen aan kan wijzen waar het verboden is dat de eigenaar of houder van een hond die hond laat verblijven of laat lopen;

 • dat het, om te voorkomen dat er overlast en hinder van honden en hondenpoep ontstaat, gewenst is gebieden aan te wijzen als gebied waar het verbod geldt om honden te laten verblijven;

 • dat het, in het belang van beschermde diersoorten, nodig kan zijn dat er op bepaalde terreinen geen honden verblijven of lopen;

 • dan enkele aangewezen locaties onlogisch zijn en niet aangewezen hoeven te blijven in verband met de mogelijkheden voor toezicht en handhaving van de hondenuitlaatregels;

 • dat hiermee wordt beoogd de gebruikskwaliteit van die locaties te waarborgen.

BESLUIT

 • 1.

  het westelijk deel van schiereiland Loonse waard zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening aan te wijzen als plaats waar het verboden is om honden te laten verblijven of te laten lopen;

 • 2.

  het Everardusplein, het Emilialaantje en delen van de Campus, Park Noord, park Kerkeveld en sportpark Leemweg zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening op te heffen als plaats waar het verboden is om honden te laten verblijven of te laten lopen;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt bezwaar maken tegen dit besluit. Hoe maakt u bezwaar?

 • 1.

  Beschrijf tegen welk besluit u bezwaar maakt.

 • 2.

  Beschrijf waarom u het niet eens bent met dit besluit.

 • 3.

  Controleer goed of uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres op het bezwaarschrift staat vermeld.

 • 4.

  Zet altijd de datum boven uw bezwaarschrift.

 • 5.

  Zorg er voor dat uw bezwaarschrift door u is ondertekend.

 • 6.

  Stuur uw bezwaarschrift naar het college van Wijchen, ter attentie van de afdeling BMO, postbus 9000, 6600 HA WIJCHEN of geef het bezwaarschrift tijdens openingstijden af op het gemeentekantoor.

Heeft u een spoedeisend belang?

Als u er een spoedeisend belang bij heeft dat het genomen besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.

LET OP: dit kunt u alleen doen wanneer u ook bij het college een bezwaarschrift heeft ingediend (zie boven). U stuurt een kopie van dat bezwaarschrift met een verzoek om een voorlopige voorziening naar: de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, ter attentie van de voorzieningenrechter, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM.

LET OP: u moet voor de behandeling van een verzoek griffierecht betalen. De hoogte van dat bedrag kunt u opvragen bij de rechtbank Gelderland. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kunt u ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijkt u voor de voorwaarden op genoemde website.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

28 juni 2016.

Dr. G.W. Goedmakers

secretaris

mr. J.Th.C.M. Verheijen

burgemeester