Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht stationsomgeving Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht stationsomgeving Wijchen
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht stationsomgeving Wijchen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpCameratoezicht stationsgebied Wijchen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijchen/CVDR88186/CVDR88186_10.html
 2. artikel 151c van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201816-06-2018Nieuwe regeling

12-03-2018

gmb-2018-81562

17 2 8200

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht stationsomgeving Wijchen

De burgemeester van Wijchen;

 

Gelet op artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Wijchen;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  er dagelijks veel mensen aanwezig zijn op en of nabij het NS station in Wijchen;

 • -

  er zich de afgelopen jaren geregeld incidenten en ongeregeldheden hebben voorgedaan in de directe omgeving van het NS Station zoals geweldincidenten, (geluids)overlast, intimidatie, vernielingen en (fiets)diefstal;

 • -

  deze omstandigheden een negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers van het NS station en de directe omgeving daarvan;

 • -

  cameratoezicht een technische ondersteuning biedt bij het terugdringen van het aantal incidenten. Omdat met cameratoezicht gerichte sturing van politiecapaciteit kan plaatsvinden en cameratoezicht kan dienen als hulpmiddel voor de verantwoordelijke autoriteiten bij het opsporen en vervolgen van daders van strafbare feiten;

 • -

  het cameratoezicht onderdeel is van een breed pakket aan maatregelen;

 • -

  van cameratoezicht een preventieve werking uitgaat;

 • -

  overleg heeft plaatsgevonden met de Officier van Justitie en de teamchef van het basisteam Tweestromenland van de Politie;

 • -

  voor het einde van de ondergenoemde periode wordt besloten om het cameratoezicht te beëindigen dan wel te verlengen;

Besluit

Artikel 1

Ter handhaving van de openbare orde het volgende gebied aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 Apv en artikel 151c Gemeentewet:

 • -

  de directe omgeving van het NS Station Wijchen, zijnde de pleinen aan de noord- en zuidzijde van het spoor en de invalswegen van en naar dit gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2018. Deze regeling geldt van 1 mei 2018 tot en met 1 mei 2021.

Artikel 3

Het aanwijzingsbesluit van 5 december 2017 wordt ingetrokken.

 

Wijchen,12 maart 2018

de burgemeester van Wijchen

mr. J.Th.C.M.Verheijen