Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers gemeente Woerden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ondergrondse containers gemeente Woerden
CiteertitelAanwijzingsbesluit ondergrondse containers gemeente Woerden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Afvalstoffenverordening gemeente Woerden, art. 9 lid 2
  2. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Woerden, art. 3 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2016toevoeging locaties

06-09-2016

Elektronisch Gemeenteblad 2016, 134747

134747/2016
12-07-201601-10-2016nieuwe regeling

05-07-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 11-07-2016

92816/2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers gemeente Woerden

Om bij hoogbouw locaties registratie van de hoeveelheid restafval mogelijk te maken en gescheiden inzameling te vergemakkelijken, heeft de Gemeente Woerden inwoners uitvoerig betrokken.

 

Zo zijn er in alle wijken  waar deze ondergrondse containers worden geplaatst, inloopavonden gehouden en zijn inwoners aangeschreven om hun input te leveren.

 

Tevens zijn er vele gesprekken gehouden met inwoners en VVE’S. De informatie die hierbij beschikbaar is gekomen, is verwerkt in een aanwijzingsbesluit  voor de plaatsing van ondergrondse containers voor het gescheiden inzamelen van oud papier, glas en het inzamelen van restafval.

 

Het college is op grond van Artikel 9 lid 2 van de Afvalstoffenverordening gemeente Woerden jo. artikel 3 lid 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Woerden bevoegd om inzamelmiddelen aan te wijzen.

 

Op basis hiervan nemen Burgemeester en Wethouders het besluit om de betreffende ondergrondse containers te plaatsen op de navolgende locaties:

Locatie Afvalstroom

Locatie

Afvalstroom

 

Bloemen- en Bomenkwartier

Eikenlaan, in het groen naast de parkeerplaats ter hoogte van de Acacialaan.

1x Restafval

Eikenlaan, in de verharding naast de parkeerplaats ter hoogte van de Jasmijnlaan.

1x Restafval & 1x Oud papier

 

Kamerik

Beukenlaan, in het groen naast de brievenbus op de kruising met de Berkenlaan.

(De bestaande ondergrondsecontainer op de Beukenlaan komt hiermee te vervallen)

1x Restafval

 

Molenvliet West

Bakboordlaan, in de verharding naast de parkeerplaats voor huisnummer 70.

1x Restafval

Klaproosweide, in de verharding naast de begroeiing voor het complex met de huisnummers 83-109.

1x Restafval

Vogelwikkeveld, in de verharding voor het complex met de huisnummers 77-111, op de plek waar nu een cocon staat.

1x Restafval

 

Schilderskwartier

Hobbemastraat, in het groen, voor het complex met de huisnummers 94 – 116, naast de ondergrondse container voor restafval.

1x Oud papier

Hobbemastraat, in het groen, voor het complex met de huisnummers 2-26, naast de ondergrondse container voor restafval.

1x Oud papier

Jan Kriegestraat, in het groen naast de ondergrondse container voor restafval

1x Oud papier

Leidsestraatweg, op de hoek met de Jan Kriegestraat, in het groen naast de boom.

1x Restafval

Rietveld, voor het complex met huisnummer 3, de groenstrook wordt verlengd zodat de container in het groen naast het schrikhek kan worden geplaatst.

1x Restafval

Rubensstraat, in de verharding  ter hoogte van de Jan van Goyenstraat, naast de ondergrondse containers voor restafval

1x Oud papier & 1x Glas

Zandwijksingel, in de verharding naast het complex met de huisnummers 15 – 26, aan de kant van de Nieuwendijk

1x Restafval

 

Snel en Polanen

Luxemburglaan, in de verharding, achter het complex met de huisnummers 2 – 46. Daar waar nu een cocon staat.

Restafval

Minkemalaan, in de verharding ter hoogte van het complex met de huisnummers 42 – 76. Op de hoek van de Minkemalaan en de inrit naar de parkeerplaats.

Restafval

Godfried Bomansweg, in het groen naast het complex met de huisnummers 74 – 116, langs de Miguel de Cervantesweg.

Restafval & Oud papier

Selma Lagerlöfweg, in de verharding op de hoek met de Eilandenkade.

1 x restafval

Nova Zemblakade, in het groen naast de parkeerplaats tegenover het complex met de huisnummers 1 – 33.

1 x restafval

 

Staatsliedenkwartier

Oudelandseweg,  in de verharding, naast de bushalte, voor het complex met de huisnummers 10 A-T.

Restafval

Oudelandseweg, in het groen naast het complex met de huisnummers 39A – 43E.

Restafval

Prins Mauritssingel, in het groen aan de kant van de Utrechtsestraatweg naast het complex met de huisnummers 1 – 31.

Restafval

Hofplein, in het groen voor het complex met de huisnummers 3 – 185. Daar waar nu de ondergrondse container voor restafval staat.

1xrestafval

1x oude papier

1x glas

Vossenschandslaan, in de verharding naast de brievenbus voor het complex met de huisnummers 2 – 120.

1x restafval

 

Zegveld

Boschsloot, in de verharding voor het complex met de huisnummers 1 – 23, op de plaats waar nu een cocon staat.   

Restafval

Plaatsing

De ondergrondse containers worden dit najaar geplaatst. De verwachting is dat alle ondergrondse containers voor 1 december 2016 zijn geplaatst zodat deze uiterlijk op 1 januari 2017 in gebruik kunnen worden genomen.

Uitzondering

Als u woont in delen van de gemeente Woerden waar geen ondergrondse containers worden geplaatst, dan gaat u gebruik maken van een nieuwe mini container met chip.

Procedure

Indien u het niet eens bent met dit aanwijzingsbesluit, dan kunt u binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Uw bezwaarschrift moet bevatten: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar instelt en de redenen waarom u het niet eens bent met deze beslissing.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag volgend op de die van de bekendmaking op www.woerden.nl

Wanneer en waar inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen na besluitvorming  gedurende zes weken ter inzage. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn in deze periode elke werkdag van 09.00  uur tot 15.00 uur in te zien bij de receptie van het team Afval en Reiniging aan de Pijpemakersweg 4 te Woerden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders 5 juli 2016,

De secretaris, de burgemeester,

Dhr. drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA Dhr. V.J.H. Molkenboer