Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor amateurkunst 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor amateurkunst 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor amateurkunst 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 22 Februari 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor amateurkunst 2012

 

 

Specifieke subsidieregels voor amateurkunst 2012

Programma Kunst en cultuur

Product Amateurkunst (Overige Kunst en Cultuur)

 

Doelstelling Inwoners kunnen actief / passief deelnemen aan kennis nemen van amateurkunst-

beoefening, zoals zang, muziek en toneel in verenigingsverband en/of breed

toegankelijke en laagdrempelige openbare voorstellingen.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

 

Subsidienorm

Vast bedrag van € 485,- per vereniging.

Per jeugdlid € 5,39.

Vast bedrag van € 539,- per muziekvereniging t.b.v. vervanging instrumenten.

 

Subsidiecriteria

De gemeente subsidieert het in verenigings/-groepsverband zingen, muziek maken en toneelspelen tijdens oefensessies en publieke zang-, muziek- en toneelvoorstellingen.

De vereniging is in Wormerland gevestigd en de activiteiten vinden plaats in Wormerland;

De vereniging is (indien beschikbaar) aangesloten bij een regionale, provinciale of landelijke ondersteuningsorganisatie;

De vereniging bestaat minimaal 2 jaar;

De vereniging is breed toegankelijk;

De vereniging heeft tenminste 20 actieve leden uit Wormerland, die contributie betalen en regelmatig repeteren/oefenen (voor toneel- en muziekverenigingen: min. 10 leden);

De vereniging verzorgt minstens tweemaal per jaar een breed toegankelijk en laagdrempelig openbaar optreden in Wormerland.

 

Verdeelregels

 • a.

  Eerst de reguliere aanvragen.

 • b.

  Als het subsidieplafond niet voldoende is om de reguliere aanvragen te honoreren, worden de berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende subsidies.

 • c.

  Als het subsidieplafond nog voldoende is: de tussentijdse aanvragen op volgorde van ontvangst.

 • d.

  Er worden maximaal 6 zangverenigingen/koren gesubsidieerd, maximaal 2 muziekverenigingen en maximaal 3 toneelverenigingen.

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange