Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor professionele kunst en cultuur 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor professionele kunst en cultuur 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor professionele kunst en cultuur 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 22 Februari 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor professionele kunst en cultuur 2012

 

 

Specifieke subsidieregels voor professionele kunst en cultuur 2012

ProgrammaMaatschappelijke participatie

ProductProfessionele Kunst en Cultuur

Dorpstheater / Overige Kunst en Cultuur)

 

DoelstellingBereikbare professionele kunstuitingen voor inwoners van Wormerland

 

Subsidienorm

Een vast bedrag, gerelateerd aan de werkelijke kosten. Voor het Kunstcentrum Zaanstad een bedrag per lid uit Wormerland, Stichting Kunst en Cultuur N-H een vast bedrag gebaseerd op inwonersklasse 15.000 - 20.000 inwoners, plus een bedrag per CJP-houder uit Wormerland.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie: Dorpstheater Wormer

Projectsubsidie: Culturele Commissie Wormerland

De overige organisaties ontvangen een waarderingssubsidie.

 

Algemene Subsidiecriteria

 • 1.

  de activiteit of kunstuiting wordt/is door professionele kunstenaars of artiesten uitgevoerd

 • 2.

  de activiteit vindt plaats in de gemeente Wormerland

 • 3.

  de activiteit is laagdrempelig en gericht op een groot publiek of maakt cultuur laagdrempelig toegankelijk voor jongeren

 • 4.

  Dorpstheater: jaarlijks programma met breed en gevarieerd aanbod aan theateractiviteiten, zoals cabaret, muziek, jeugdvoorstellingen, e.d. en het beheer van het theater

 • 5.

  Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland: organiseren van culturele activiteiten in de provincie, zoals tentoonstellingen, educatieve projecten voor basis- en voortgezet onderwijs. Adviseren van gemeenten over culturele aangelegenheden

 • 6.

  Culturele Commissie: organiseren van (multi-)culturele activiteiten in Wormerland voor de inwoners van Wormerland op basis van een jaarlijks programma

 

Specifieke Subsidiecriteria

Dorpstheater: Nader uit te werken door het college in een subsidie-overeenkomst met de beheerscommissie Dorpstheater.

Culturele Commissie: De Culturele Commissie dient jaarlijks bij het college een activiteitenplan in voor het komende kalenderjaar. Op basis van het activiteitenplan wordt een subsidie verleend door het college. Vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van een ingediend jaarverslag.

 

Verdeelregels

 • a.

  Eerst de reguliere aanvragen.

 • b.

  Als het subsidieplafond niet voldoende is om de reguliere aanvragen te honoreren, worden de berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende subsidies.

 • c.

  Als het subsidieplafond nog voldoende is: de tussentijdse aanvragen op volgorde van ontvangst.

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange