Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor buurthuiswerk 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor buurthuiswerk 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor buurthuiswerk 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsideverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 22 Februari 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor buurthuiswerk 2012

 

 

Specifieke subsidieregels voor buurthuiswerk 2012

Programma Maatschappelijke participatie

Product Club- en buurthuiswerk

 

Doelstellingen

  • ·

    De inwoners van de gemeente kunnen incidenteel of regelmatig deelnemen aan activiteiten op basis van een jaarprogramma met een breed en divers aanbod van activiteiten op het vlak van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.

  • ·

    Inwoners kunnen op informele wijze terecht in het buurthuis voor informatie en samenkomst met anderen.

  • ·

    Jongeren hebben onder toezicht van professionele begeleiding een eigen plek waar activiteiten op het vlak van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing worden ontwikkeld

 

Subsidievormbudgetsubsidie

 

Algemene subsidiecriteria

De aanvrager is een organisatie voor buurthuiswerk en is gevestigd in de gemeente.

De activiteiten worden primair in een buurthuisaccommodatie aangeboden en er wordt gebruik gemaakt van accommodaties van andere instellingen, zoals onderwijs- en welzijnsinstellingen.

De organisatie biedt een ontmoetingsplek voor inwoners (open inloop).

Het activiteitenprogramma staat open voor deelname door alle inwoners.

De organisatie houdt bij de totstandkoming van het programma rekening met de wensen en behoeften van de bevolking en volgt daarbij ook trends in het land en de regio. De organisatie houdt bij de totstandkoming van het programma rekening met het aanbod van andere sociaal-culturele activiteiten van andere organisaties.

De deelnemers en de vrijwilligers zijn mede verantwoordelijk voor de inhoud en het verloop van de activiteiten.

De organisatie biedt voldoende mogelijkheden voor inwoners om als vrijwilliger actief te zijn in de organisatie van het buurthuiswerk.

De organisatie stelt in redelijkheid haar faciliteiten ter beschikking voor activiteiten in en buiten het buurthuis die worden georganiseerd door en na initiatief vanuit de bevolking en voor activiteiten van andere welzijnsorganisaties.

Het buurthuis organiseert activiteiten voor kinderen en houdt daarbij rekening met andere organisaties (zoals scholen, buitenschoolse opvang en verenigingen) die ook activiteiten voor kinderen organiseren.

 

Specifieke subsidiecriteria

In een uitwerkingsovereenkomst worden deze criteria nader uitgewerkt.

 

Verdeelregels

De gemeente subsidieert voor het buurthuiswerk één organisatie.

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange