Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor cultureel Erfgoed 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor cultureel Erfgoed 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor cultureel Erfgoed 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012Onbekend

20-12-2011

Zaankanter, 22 Februari 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor cultureel Erfgoed 2012

 

 

Specifieke subsidieregels voor cultureel Erfgoed 2012

ProgrammaMaatschappelijke participatie

ProductCultureel Erfgoed (Overige Kunst en Cultuur)

 

DoelstellingInwoners hebben besef en kennis van de ontstaansgeschiedenis van de omgeving,

hun eigen herkomst, de plek waar men woont, de identiteit of karakteristiek van

dorpskernen en de inwoners.

 

SubsidievormWaarderingssubsidie.

 

Subsidienorm

Een vast bedrag. Voor Vereniging De Zaanse Molen en Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed beide een zelfde bedrag van € 458.,-Voor een historisch genootschap: per dorpskern een bedrag van € 520,-. Overige activiteiten: een redelijke bijdrage in het exploitatietekort.

 

Subsidiecriteria

De gemeente subsidieert organisaties die zich richten op het in stand houden, verzamelen, toegankelijk maken, presenteren en bewustwording van het cultureel erfgoed van Wormerland of de Zaanstreek. Aspecten van cultureel erfgoed zijn bijvoorbeeld het landschap, verstedelijking, industrie, gebouwen, molens, waterlopen en (spoor-)wegen, economische activiteiten, kunst, gebruiksvoorwerpen. Dergelijke aspecten worden voor de inwoners zichtbaar gemaakt, bewaard, verzorgd, onderhouden en gepresenteerd aan het publiek. Hierdoor krijgen inwoners een ruimere blik op hun eigen leven, de tijd en de omgeving waarin ze leven.

De organisatie is gevestigd in Wormerland en/of de activiteit vindt plaats in de gemeente en/of richt zich op de gemeente en haar inwoners of een van de dorpskernen of de Zaanstreek.

De organisatie bestaat minstens 2 jaar. Presentaties van collecties e.d. zijn toegankelijk voor een breed publiek en laagdrempelig.

 

Verdeelregels

  • a.

    Eerst de reguliere aanvragen.

  • b.

    Als het subsidieplafond niet voldoende is om de reguliere aanvragen te honoreren, worden de berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende subsidies.

  • c.

    Als het subsidieplafond nog voldoende is: de tussentijdse aanvragen op volgorde van ontvangst.

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange