Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor lokale/regionale omroep 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor lokale/regionale omroep 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor lokale/regionale omroep 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 22 Februari 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor lokale/regionale omroep 2012

 

 

Specifieke subsidieregels voor lokale/regionale omroep 2012

Programma Maatschappelijke participatie

Product Overige subsidies

 

Doelstelling Informatievoorziening via radio en/of televisie over Wormerland of Zaanstreek.

 

Subsidievorm Waarderingssubsidie

 

Subsidienorm Een vast bedrag van € 5.723,-.

 

Subsidiecriteria:

 • 1.

  Er wordt voldoende aandacht en zendtijd besteed aan berichtgeving (b.v. nieuws, politiek, kunst en cultuur) uit/over Wormerland.

 • 2.

  Minimaal eens per jaar overlegt het bestuur van de Stichting met de portefeuillehouder.

   

  Verdeelregels bij subsidieplafond:

  De gemeente subsidieert maximaal 1 lokale of regionale omroep in de regio Zaanstreek-Waterland.

  Oude rechten gaan voor nieuwe rechten.

   

  Ingangsdatum

  Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange