Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2012nieuwe regeling

27-03-2012

Zaankanter, 20 juni 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)

 

 

ProgrammaMaatschappelijke ondersteuning

 

ProductMaatschappelijke opvang

 

Doelstelling:Mensen met een beperking, een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem zijn in beeld en worden ondersteund.

 

Subsidievorm: - Waarderingsubsidie

-Projectsubsidie

 

Subsidienorm periode 2012-2014

Jaarlijkse waarderingssubsidie voor informatieverstrekking en ondersteuningsactiviteiten aan de doelgroep: op basis van een vast bedrag met jaarlijkse indexatie.

 

Subsidiecriteria

 • 1.

  de activiteiten bestaan in een of meer van de volgende activiteiten: ontmoeting en sociale contacten, belangenbehartiging ( in beleid en in de samenleving in brede zin), stimuleren van zelfhulp en zelfredzaamheid, empowerment, rehabilitatie en maatschappelijke opvang.

 • 2.

  De activiteit is toegankelijk voor inwoners van Wormerland.

 • 3.

  De organisatie werkt samen met andere actieve (cliënt)organisaties op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg in de gemeente Wormerland en in de regio Zaanstreek-Waterland.

 • 4.

  De organisatie registreert hoeveel en hoe vaak Wormerlandse (OGGZ-) cliënten gebruik maken van welke activiteit.

 • 5.

  De activiteiten zijn gebaseerd op wetenschappelijke en/of in de praktijk effectief gebleken interventies, zoals bekend binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg.

 

Verdeelregels

De gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland maken jaarlijks onderling afspraken over welke organisaties zij met welke bijdragen subsidiëren. Daarnaast maakt de gemeente Wormerland nog eigen keuzen op basis van de algemene subsidiecriteria en op basis van het Wmo beleid voor de prestatievelden 7, 8 en 9. Hierbij worden de volgende verdeelregels gehanteerd:

Voor jaarlijkse subsidies:

In onderstaande volgorde:

 • a.

  Eerst de reguliere aanvragen, in volgorde van de mate waarin de aanvragen voldoen aan de subsidiecriteria;

 • b.

  Als het subsidieplafond nog voldoende is: de tussentijdse aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Voor eenmalige subsidies:

Op volgorde van binnenkomst.

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 27 maart 2012

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange