Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor verbetering toegankelijkheid ouderenhuisvesting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor verbetering toegankelijkheid ouderenhuisvesting 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor verbetering toegankelijkheid ouderenhuisvesting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201218-09-201218-09-2012intrekking

18-09-2012

Zaankanter, 3 oktober 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor verbetering toegankelijkheid ouderenhuisvesting 2012

 

 

Specifieke subsidieregels voor verbetering toegankelijkheid ouderenhuisvesting 2012

Programma Zorg

Product Zorg voor gehandicapten en ouderen

 

DoelstellingVerbeteren van de toegankelijkheid van wooncomplexen bestemd voor ouderen en gehandicapten waardoor deze doelgroepen beter in staat worden gesteld om langer zelfstandig te wonen.

 

Subsidievorm subsidie in investeringen

 

Subsidienorm

een bijdrage van 1/3 van de investeringen voor aanpassingen in gemeenschappelijke ruimten die de

bruikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten verbeteren. Kosten wegens

administratie, begeleiding en toezicht worden geacht deel uit te maken van de investeringen, tot een

maximum van 8% van de investeringen.

 

Subsidiecriteria

 • 1.

  De aanvrager is een woningcorporatie.

 • 2.

  Het moet gaan om een woningcomplex in Wormerland, dat specifiek bestemd is (of dat door de te treffen voorzieningen daartoe geschikt wordt) voor ouderen en gehandicapten

 • 3.

  De toegankelijkheid of bruikbaarheid moet door de te treffen voorzieningen zodanig worden verbeterd dat het goed toegankelijk of bruikbaar wordt voor ouderen en gehandicapten, ook als zij gebruik maken van een rolstoel.

 • 4.

  Met de voorzieningen moeten toekomstige, op het individu gerichte voorzieningen worden voorkomen.

 • 5.

  Er kan geen of naar het oordeel van de gemeente onvoldoende beroep worden gedaan op andere subsidie- of financieringsmaatregelen.

 • 6.

  Er moet duidelijk sprake zijn van een eigen financiële inspanning van minimaal 1/3 van de kosten van de eigenaar/bouwer om het project te realiseren en het moet gaan om subsidiëring van voorzieningen die redelijkerwijs niet ten laste van de eigenaar/bouwer kunnen worden gebracht.

 • 7.

  Subsidie moet ertoe leiden dat de huur voor ouderen/ gehandicapten betaalbaar blijft.

 

Subsidieplafond

De door de gemeenteraad bij de begroting of wijzigingen daarop beschikbaar te stellen middelen

vanuit de reserve verbetering ouderenhuisvesting.

 

Verdeelregels bij subsidieplafond: op volgorde van binnenkomst.

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange